icon-sitemap

Černockis Šija

[gimė 1910 Vilkaviškyje] – mokytojas. 1927 m. birželio 20 dieną baigė Vilkaviškio žydų gimnaziją, 1935 m. kovo 19 dieną - Vytauto Didžiojo universiteto Matematikos – gamtos fakulteto matematikos skyrių. 1935 m. Švietimo ministerija jam pripažino aukštesniosios mokyklos mokytojo vardą. Mokytojavo Panevėžyje. 1932 m. rugsėjo 15 dieną baigė karo mokyklą (VII aspirantų laidą) ir suteiktas ats. jaunesniojo leitenanto laipsnį paleistas į pėstininkų specialybės karininkų atsargą. Tolesnis likimas nežinomas.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 2: . - 2002. - 407, [1] p.
2.    Gynę savo pažadėtąją žemę. 2020. Prieiga internete https://sekunde.lt
3.    Tamošaitytė, S. Jurbarko žydų bendruomenė 1918-1941 m. Magistro darbas. Vilnius: Lietuvos Edukologijos universitetas, 2013. Prieiga internete http://gs.elaba.lt

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba