icon-sitemap

Delninkaitis Juozapas (Delininkaitis)

[gimė 1866 03 06 Virbalyje, Vilkaviškio aps. - 1911 11 24 Hazletone ( JAV)] - kunigas. Baigė vietos pradžios mokyklą. Po keturių klasių baigimo išvažiavo į Seinus. Studijavo Seinų kunigų seminarijoje. 1891 06 21 įšventintas kunigu. Vikaras Vladislavove 1893 m. su Petru Dvaranausku. Aptarnavo koplyčią Slabadoje. Išvyko į JAV. 1895 m. buvo klebonu Clevelande ir keliose parapijose Pennsylvanijoje. Hazletone, Pa. pastatė šv. Petro ir Povilo bažnyčias.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Sūduvos dvasininkai. D. 3: Trys šimtai Sūduvos dvasininkų. - 2012. - 290, [1] p., įsk. virš.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba