icon-sitemap

Eidukaitis Jonas

[gimė 1888 10 18 Šelmių k. (dabar Didžiųjų Šelvių, Vilkaviškio vls.), Vilkaviškio aps.] - Lietuvos kariuomenės veikėjas. Baigė Vilkaviškio dviklasę mokyklą. 1914 - 1918 dalyvavo I pasaul. kare. 1919 08 06 - 1920 02 06 dalyvavo kovose su bolševikais ir bermontininkais. 1933 - 1940 tarnavo VRM saugumo policijos valdininku Klaipėdoje, kriminalinės policijos valdininku Kaune. 1945 10 20 Kaune suimtas ir Karo tribunolo nuteistas 10 metų. 1955 03 30 paleistas. Apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928), Rusijos kariuomenėje - Šv. Georgijaus 4 laipsnio kryžiaus ordinu, Šv. Georgijaus 3 ir 2 laipsnio kryžiais.

Šaltiniai:
1.    Vilkaviškio krašto 1918-1923 metų Lietuvos kariuomenės savanorių vardynas/ Vilkaviškio krašto muziejus. - Vilnius: Petro ofsetas, 2009. - 128 p.
2.    Žilinskas, A. Kai laisvės rytas aušo: vilkaviškiečiai Nepriklausomybės kovose Rubrika: Nusipelnę atminimo. - Tęs. Pradžia: Nr. 12. B.d.// Santaka. – 2019, vas. 22, p. p. 9.
3.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 3: . - 2003. - 399, [1] p.
4.    Žilinskas, A. Kai laisvės rytas aušo: vilkaviškiečiai Nepriklausomybės kovose. 2019. Prieiga internete http://www.santaka.info

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba