icon-sitemap

Eidukaitis Vytautas

[gimė 1948 10 06 Virbalyje, Vilkaviškio r.] - atsargos karo lakūnas, pulkininkas, visuomenės veikėjas. 1968 m. baigė Virbalio vid. mokyklą, 1972 m. baigė Tambovo aukštąją karo lakūnų mokyklą. Mokėsi Maskvos lakūnų karo akademijoje. Afganistano karo dalyvis. Pagal Sąjūdžio ir Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos mandatą palaikė ryšius su Kaukazo liaudies frontais, jų lyderiais, kuravo per 6 tūkst. Lietuvos jaunuolių, tarnavusių Kaukaze. Dirbo su Čėčėnijos Respublikos prezidentu Dž. Dudajevu. Nuo 1992 m. Lietuvių tautininkų sąjungos narys, nuo 1999 m. Lietuvos atsargos karininkų sąjungos Teritorinės gynybos projekto pirmininkas. Už gelbėjimo darbus Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo apdovanotas Garbės ordinu, pirmojo Gruzijos prezidento Z. Gamsachurdijos - asmeniniu ginklu, Čėčėnijos prezidento Dž. Dudajevo - durklu ir kalniečių atributika, Lietuvos Respublikos prezidento V. Adamkaus - padėkos raštu.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Vytautas Eidukaitis. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Vytautas_Eidukaitis_(1948)
3.    Vytautas Eidukaitis. Prieiga internete http://www.vrk.lt/statiniai/puslapiai/n/rinkimai/20001008/kandvl.htm-141464.htm

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba