icon-sitemap

Gutauskas Jonas

[gimė 1910 09 22 Užbalių k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps.] - ekonomistas, karininkas. 1929 m. baigė Vilkaviškio „Žiburio“ g-ją. Nuo 1930 m. Kauno m. savivaldybės Kelių valdybos tarnautojas. 1933 09 15 baigė Karo mokyklą ats. jaun. leitenanto laipsniu ir paleistas į artilerijos karininkų atsargą. Nuo 1939 10 30 LŠS I Kauno rinktinės 5 inžinerijos šaulių kuopos narys. 1940 m. baigė VDU Teisių f-to Ekonomikos skyrių.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 3. - 2003. - 399, [1] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba