icon-sitemap

Heizeris Pranas

[gimė 1900 03 20 Ogino k., Vilkaviškio aps.] - pedagogas, karininkas. Baigė du mokytojų seminarijos kursus Vokietijoje ir lietuvių kalbos, aritmetikos metodikos bei agronomijos kursus Kaune. 1925 09 07 baigė Karo mokyklą leitenanto laipsniu, 1929 11 23 pa-keltas į vyr. leitenantus (1931 m. laipsnis pakeistas į leitenanto). Apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 3: . - 2003. - 399, [1] p.
2.    Heizeris Pranas. Prieiga internete http://www.plienosparnai.lt/page.php?329

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba