icon-sitemap

Inkratas Vincas

[gimė 1916 12 22 Skardupių k., Keturvalakių vls., Vilkaviškio aps. - 2003 10 10 Marijampolėje] - kunigas, teologijos licencijatas ir daktaras. Mokėsi Skardupių pradžios mokykloje, Marijampolės marijonų gimnazijoje. Du metus mokėsi marijonų vienuolijos filosofijos kursuose Kaune. 1940 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją. Parašė mokslinį darbą „Eucharistijos reikšmė Bažnyčioje“, daktarinę disertaciją „Kas yra Bažnyčia pagal apaštalą Paulių“. 1952 m. paskirtas administratoriumi į Karsakiškį, po dviejų metų į Papilį, kur prabuvo 13 metų. Vėliau 16 metų klebonavo Viešintose. Nuo 1990 m. paskirtas altarista Marijampolėje ir iki mirties gyveno marijonų namuose.

Šaltiniai:
1.    Sūduvos dvasininkai. D. 1: Trys šimtai penkiolika Sūduvos dvasininkų. - 2009. - 329, [1] p.
2.    Inkratas Vincentas. Prieiga internete http://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?id=1871
3.    Mirė kun. Vincas Inkratas MIC (1916–2003). Prieiga internete http://www.baznycioszinios.lt/old/bz0320/320bl9.html

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba