icon-sitemap

Izdebskis Albertas (Wojciech Izdebski)

[gimė 1616 m. Virbalyje, Vilkaviškio aps. - 1702 11 03 Vilniuje] - Katalikų bažnyčios veikėjas, kunigas. Kilęs iš Palenkės bajorų. Mokėsi Vilniuje, 1648 m. įšventintas kunigu. 1649 m. paskirtas Smolensko (Rusija) katedros kapitulos kanauninku. Baigęs studijas VU 1651 įgijo teologijos, vėliau - civ. ir kanonų teisės daktaro laipsnius. Smolensko arkidiakonas ir oficiolas, taip pat vyskupijos administratorius. 1673 m. paskirtas Vilniaus katedros kanauninku ir Prienų klebonu. Vyskupo M. S. Paco bendražygis. Nuo 1696 m. Vilniaus vyskupijos baltarusiškosios dalies vyskupas sufraganas (ir titulinis Raulio vyskupas. Garsėjo labdara, rūpinosi bažnyčiomis.

Šaltiniai:
1.    Visuotinė lietuvių enciklopedija. T.8: Imhot - Junusas. - 2005. - 847, [1] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba