icon-sitemap

Jakovickas Vladas

[gimė 1898 11 26 Virbalyje, Vilkaviškio aps. - 1949 03 16 Oberammergau, Bavarijoje] - elektrotechnikos profesorius. 1908 - 1916 mokėsi Kauno ir Petrapilio g-jose. 1925 m. gavo inž. elektriko diplomą Berlyno aukštojoje technikos mokykloje. Specializavosi Braunschweigo aukštojoje technikos mokykloje. 1939 02 15 apgynė VDU disertaciją ir įgijo dr. inž. vardą. Išleido vadovėlius „Nuolatinės srovės elektros mašinų apskaičiavimas“ (1931), „Kintamosios srovės“, „Elektrotechnikos pagrindai“, pa- rašė eilę straipsnių „Technikoje“, „Technikoje ir ūkyje“ ir LE.

Šaltiniai:
1.    Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. T. 4: Gariga-Jančas. - 1978. - 639, [1] p., [6] žml. lap.
2.    Tarybų Lietuvos enciklopedija. T. 2: Grūdas-Marvelės. - 1986. - 702, [2] p.
3.    Visuotinė lietuvių enciklopedija. T.8: Imhot - Junusas. - 2005. - 847, [1] p.
4.    Vladas Jakovickas. Prieiga internete http://www.vikis.lt
5.    Vladas Jakovickas. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org
6.    Vladas Jakovickas. Prieiga internete http://lietuvai.lt
7.    Vladas Jakovickas. Prieiga internete http://www.wikiwand.com

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba