icon-sitemap

Jasulaitis Juozas (slap. Turklys, Kazokas)

[gimė 1919 Bobių k., Žaliosios vls.,Vilkaviškio aps. – 1947 01 04 Kampinių k., Veiverių vls., Marijampolės aps.] – vienas pirmųjų Lietuvos pasipriešinimo sovietinės okupacijos režimui vadų Suvalkijoje. Tarnavo policininku Kaune. 1944 metų antroje pusėje Lietuvą užimant SSRS kariuomenei vienas pirmųjų ėmė organizuoti partizanų būrius, buvo vienas Stirnos (vėliau- Žalgirio) rinktinės organizatorių. Nuo 1946 02 Tauro apygardos Žalgirio rinktinės 55 kuopos vadas, nuo 1946 07 Geležinio Vilko rinktinės vadas. Žuvo išduotas. Palaikai baudėjų užkasti Veiveriuose.

Šaltiniai:
1.    Ištark mano vardą: Tauro apygardos partizanų vardynas/ Aldona Vilutienė, Justinas Sajauskas. - Vilnius: Džiugas, 1999. - 362, [3] p., [12] iliustr. lap.
2.    Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. http://genocid.lt/centras/lt/1464/a/
3.    Atmintinė sau ir ne sau (2003). http://www.partizanai.org/failai/pdf/tauro-muziejus.pdf
4.    Jasulaičio žūtis. http://genocid.lt/UserFiles/File/Atmintinos_datos/2012/201201_jasulaicio_zutis.pdf
5.    Tauro apygarda. https://lt.wikipedia.org/wiki/Tauro_apygarda

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba