icon-sitemap

Jaudegis Albinas

[gimė 1917 03 31 Valavičių k., Keturvalakių vls., Vilkaviškio aps. - 1991] - savanoris, gydytojas. 1938 m. baigė Marijampolės Rygiškių Jono g-ją. 1939 09 18 baigė Karo mokyklą jaun. leitenanto laipsniu. 1939 m. studijavo Veterinarijos akademijoje. 1941 06 23 - 28 dalyvavo Tautos sukilime prieš sovietinius okupantus. 1941 m. tęsė studijas VU Medicinos fakultete. 1945 12 12 suimtas NKGB, 1946 08 17 Vilniaus NKVD Karinio tribunolo nuteistas 10 metų kalėti ir 5 metams tremties. 1957 m. grįžo į Lietuvą, dirbo gydytoju Svėdasuose. 1999 10 07 pripažintas kariu savanoriu ir 2000 03 23 suteiktas dim. leitenanto laipsnis (po mirties).

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 4: . - 2004. - 414, [2] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba