icon-sitemap

Jaudegis Albinas (Gražiškių vls.)

[gimė 1906 10 14 Šilsodžio k., Gražiškių vls., Vilkaviškio aps.- 1993 12 27 Kazlų Rūdoje] – kunigas. 1932 m. baigė Gižų kunigų seminariją ir buvo įšventintas į kunigus. Vikaravo Bartninkuose, Kalvarijoje. Metus studijavo Kauno VDU Teologijos – filosofijos fakultete. Klebonavo Sangrūdoje, Šakiuose, Leipalingyje, Ažuolų Būdoje, Kazlų Rūdoje, Miroslave, čia užsiėmė didžiuliu bažnyčios, pastatų remontu. Buvo dekanu Šakiuose, Veisiejuose. 1950 m. skiriamas dėstytoju į Kauno kunigų seminariją, kartu ir Vytauto Didžiojo bažnyčios rektorius. Kiek vėliau – Arkikatedros bazilikos vikaras. Pasirašė protesto pareiškimą L. Brežnevui dėl tikinčiųjų teisių ribojimo. Visur, kur tik kunigavo, nudirbo didelius darbus, buvo sąžiningas vykdant savo pareigas. Mirė Kazlų Rūdoje, palaidotas bažnyčios šventoriuje.

Šaltiniai:
1.    Sūduvos dvasininkai. D. 2: Trys šimtai aštuoniasdešimt penki Sūduvos dvasininkai. - 2010. - 414, [1] p., įsk. virš.
2.    Iškilūs gražiškiečiai. Prieiga internete http://seniunija.graziskiai.lt/index.php?p=6
3.    Plioraitis I. Ąžuolų Būdos parapija. (2007). Prieiga internete http://vilkaviskis.lcn.lt/parapijos/bagotoji/_docs/Azuolu%20Budos%20parapija.pdf
4.    Jaudegis Albinas. Prieiga internete http://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?id=1299

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba