icon-sitemap

Mačiulskis Nikolajus

[gimė 1903 05 26 Virbalyje, Vilkaviškio aps.] - inžinierius architektas. 1913 - 1923 mokėsi Virbalio, Rygos ir Karaliaučiaus g-jose. 1924 - 1929 studijavo Aukštojoje technikos mokykloje Berlyne; gavo inžinieriaus architekto diplomą. 1930 m. baigė Karo mokyklą inž. ats. leitenanto laipsniu. 1935 11 23 pakeltas į ats. leitenantus. 1932 - 1939 dirbo Vidaus reikalų m-jos Statybos inspekcijos inžinieriumi, referentu, 1940 m. - šios ministerijos Statybos departamento Urbanistikos skyriaus vedėju. 1942 - 1945 vokiečių civilinės valdžios vertėjas, statybininkas. Parengė pradžios mokyklų tipinių projektų, suplanavo Šventosios žvejų miestelį ir vasarvietę, prižiūrėjo statybas; su kitais parengė statybos įstatymo pakeitimus ir papildymus, statybos normas ir standartus. Svarbiausi projektai: M. Povilaičio, Vitkauskų ir Baltrušaičių vilos, M. Bliūdžiaus, A. Bliumo namai Kaune, Mačiulskių vasarnamis Lampėdžiuose, Petrašiūnų bažnytėlė, kino teatras „Romuva“ Kaune. 1936 m. su P. Bieliniu gavo I premiją Lietuvos „Lloydo“ bendrovės namų konkurse. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, iki 1953 m. dirbo Vakarų Berlyno Vilmersdorfo savivaldybės architektu. 1953 m. persikėlė į JAV. Dirbo braižytoju, architektu Niujorke, NY. ALIAS Niujorko skyriaus narys.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. T.1: A-M. - 1998. - 715,[1] p.
3.    Lietuvių enciklopedija. T.17: M – Mauragis / [redagavo Jonas Puzinas]. - 1959. - 543 p.
4.    Lietuvos architektai / Lietuvos architektų rūmai, Lietuvos architektų sąjunga ; [sudarytojai Algimantas Mačiulis, Vytautas Jurgis Dičius] ; redakcinė komisija: Juozas Vaškevičius (pirmininkas) … [et al.]. - 2-asis leid.. - Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2016.
5.    Kauno modernistinės architektūros atspindžiai. Prieiga internete http://www.google.lt
6.    Rupeikaitė V. (2011). Ir patys galite skaityti architektūrą. Prieiga internete http://klaipeda.diena.lt/dienrastis/namai/ir-patys-galite-skaityti-architektura-361938

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba