icon-sitemap

Mickevičius Stasys

[gimė 1896 Virbalyje, Vilkaviškio aps. - 1942 11 Leningrade] - inžinierius aviatorius. 1912 - 1914 stalius privačiose dirbtuvėse. 1914 - 1918 lėktuvų surinkėjas Petrogrado ir Taganrogo aviacijos gamyklose. Dalyvavo darbininkų judėjime, streikuose. 1917 03 Petrograde Lietuvių rajono komiteto priimtas į RSDDP(b), gamykloje išrinktas kuopelės sekretoriumi ir kandidatu į Lietuvių sekcijos Petrogrado biurą prie RSSDP(b) Petrogrado komiteto, kur dirbo iki Spalio revoliucijos. 1917 11 - 1918 09 Lietuvos Reikalų komisariato įgaliotinis pabėgėlių reikalams Riazanės ir Tambovo gubernijose. 1918 m. su kitais organizavo 5-ąjį Vilniaus pulką, kurį laiką buvo jo komisaras. 1919 - 1920 Maskvos aviacijos mokyklos kursantas. 1922 - 1923 adm. darbuotojas Saratove ir Petrograde. 1928 m. baigęs technologinį institutą, dirbo mokslinį ir administracinį darbą aviacijos pramonėje Novgorode, Leningrade. Didžiojo Tėvynės karo metais vieno iš įtvirtintų Leningrado rajonų inžinerinių įrengimų viršininkas.

Šaltiniai:
1.    Tarybų Lietuvos enciklopedija. T. 3: Masaitis-Simno. - 1987. - 672 p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba