icon-sitemap

Montvila Kazimieras

[gimė 1920 12 20 Lapankos k., Gižų vls., Vilkaviškio r. – 2007 11 11] – kunigas. Mokėsi Marijampolės marijonų gimnazijoje, Rygiškių Jono gimnazijoje, Vilkaviškio ir Kauno kunigų seminarijose. Nuo 1949 m. vikaravo Gelgaudiškyje, po metų – Šventežeryje klebonas, nuo 1963 m. – Leipalingio klebonas ir Veisiejų dekanas, po trijų metų – Lukšių klebonas, Lukšiuose persekiotas sovietų vykdomosios valdžios. 1972 m. jau dirbo Vištyčio parapijos administratoriumi iki 1990 m. 1975 m. kunigas pradėjo laikyti šv. Mišias, krikštyti vaikus, katekizuoti, lankyti ligonius, klausytis velykinės išpažinties Černiachovskio (Įsrutis) m. Sužinoję saugumiečiai vėl pradėjo sekti kunigą. Gyventojai, net rusai suteikdavo klebonui savo didelius butus katalikiškoms apeigoms. Kunigas buvo bebaimis. Jis – Lietuvos tikinčiųjų teisių gynimo komiteto narys. Nuo 1991 m., dėl sveikatos stovio, altarista Kaune. Jo dėdė kunigas, žinomas „Titaniko“ keleivis.

Šaltiniai:
1.    Mirė ilgametis Vištyčio klebonas. Prieiga internete http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2007/12/07/atmi.html
2.    Gudavičiūtė D. Seimo nario giminaitis nuskendo kartu su „Titaniku“ (2012). Prieiga internete http://lietuvosdiena.lrytas.lt/-13343838641333016841-seimo-nario-giminaitis-nuskendo-kartu-su-titaniku.htm
3.    Lankytinos vietos. Prieiga internete http://www.vistytis.puslapiai.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=791:-apylinks&catid=1:latest-news&Itemid=77
4.    Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika. Prieiga internete http://lkbkronika.lt/index.php/37-kronika-1979-m/1575-zinios-is-vyskupiju.html

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba