icon-sitemap

Narkus (Narkevičius) Jonas

[gimė 1912 06 23 Galkiemio k., Vilkaviškio aps. - 1991 03 11 Lawrence, MA] - vargonininkas, chorvedys. 1932 - 1939 studijavo Kauno konservatorijoje (baigė J. Bendoriaus vargonų klasę). 1940 m. Kauno Įgulos bažnyčioje surengė vargonų muzikos koncertą. Iki 1944 m. buvo Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios choro vadovas. Vilniuje gyvendamas parašė muz. recenzijų. 1946 - 1949 studijavo Stuttgarto aukštojoje muzikos mokykloje. Vadovavo liet. stovyklos chorui. 1949 - 1959 vargonininkavo ir vadovavo chorui Cambridge, MA, nuo 1959 m. - Lawrence. Su solistais ir chorais surengė religinės muzikos koncertų.

Šaltiniai:
1.    Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. T.2: N-Ž. - 2002. - 615,[1] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba