icon-sitemap

Navickas Stasys

[gimė 1889 09 14 Virbalyje, Vilkaviškio aps. - 1962 09 21 Clevelande, OH] - kapelmeisteris, kompozitorius, vargonininkas, pedagogas. 1908 m. Kaune baigė J. Naujalio vargonininkų kursus. 1910 - 1914 tarnavo Rusijos kariuomenėje Sankt Peterburge, grojo pučiamųjų orkestre. 1914 - 1917 Rusijos kariuomenės kapelmeisteris. Grįžęs į Lietuvą, įstojo į Lietuvos kariuomenę. 1920 m. buvo paskirtas komendantūros orkestro kapelmeisteriu. 1921 m. konservatorijoje gavo kapelmeisterio diplomą. 1930 m. Klaipėdo konservatorijoje įgijo muz. mokytojo diplomą. 1944 m. su šeima pasitraukė į Vokietiją. 1949 m. persikėlė į JAV. Sukūrė kūrinių pučiamųjų orkestrui pynes „Linksma valandėlė“, „Pavasario balsai“, maršų, valsų, chorui „Kantata Dariui ir Girėnui“, giesmių, dainų, operetę „Karalaitė tikroji teisybė“, kūrinių fortepijonui (preliudų, maršų, mazurkų), kūrinių balsui ir fortepijonui, harmonizavo liet. liaudies dainų. Gyvendamas Lietuvoje bendradarbiavo „Muzikos baruose“.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. T.2: N-Ž. - 2002. - 615,[1] p.
3.    Lietuvių enciklopedija. T.20: Narsa – Očapovskis. - 1960. - 544 p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba