icon-sitemap

Padolskis Vincentas (Virbalio m.)

[gimė 1908 07 18 Virbalyje, Vilkaviškio aps. - 1976 12 08] - monsinjoras. Pradžios mokyklą baigė Virbalyje, „Žiburio“ g-ją Vilkaviškyje. 1926 - 1932 studijavo Seinų, Vilkaviškio kunigų seminarijoje Gižuose. Vysk. A. Karosas 1932 05 29 įšventino į kunigus. Vikaravo iki 1936 m.Miroslave, du metus Pakuonyje, metus Igliaukoje, 1939 - 1942 vikaravo Daukšiuose, o iki 1945 m. - Veisėjuose. Pasibaigus II Pasauliniam karui klebonavo Kybartuose. Čia suremontavo bažnyčią, kleboniją. Nuo 1959 m. altarista Kybartuose. Nuo 1960 m. klebonas Marijampolėje, o po ketverių metų - dekanas. 1967 m. pakeltas monsinjoru. Nuo 1975 m. altarista Marijampolėje. Ilgai sirgo. Palaidotas Virbalio kapinėse.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Sūduvos dvasininkai. D. 1: Trys šimtai penkiolika Sūduvos dvasininkų. - 2009. - 329, [1] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba