icon-sitemap

Šalčiūnas Jeronimas

[gimė 1928 08 06 Virbalio mstl., Vilkaviškio aps.] - poetas. Lankė Virbalio pradinę mokyklą. 1941 m. gavo šios mokyklos šešių klasių pažymėjimą, o rudenį pasuko į Kybartų g-ją. Besitraukdami vokiečiai su tėveliais išgabeno darbams į Vokietiją, iš kur grįžo 1945 m. rudenį ir 1948 m. baigė 8 klases. 1985 m. J. Gintario slapyvardžiu JAV išleido poezijos kn. „Žodžiai nuo Nemuno“, 1997 m. - „Vaikystės takeliais“, 2002 m. - „Gyvenimo laiptais“, 2005 m. - „Saulėtekių žaros“, 2006 m. - „Metų vieškelėlis“. Nuo 1998-ųjų - Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narys, gyvena Marijampolėje.
 
Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Kūrėjų pėdsakais. Kn. 2: Sūduvos Suvalkija, Karaliaučiaus kraštas: Vilkaviškio žemėje, Mažoji Lietuva. - 2004. - 294, [2] p.
3.    Jeronimas Šalčiūnas. Prieiga internete http://punskas.pl/jeronimas-salciunas/
4.    Jeronimas Šalčiūnas. Prieiga internete http://suduvis.lt/2014/08/07/rugpjucio-8-diena-priespilnis/

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba