icon-sitemap

Uckevičius Petras

[1941 09 12 Virbalyje, Vilkaviškio aps.] – inžinierius. Vidurinę mokyklą lankė Virbalyje. Ją baigęs 1961 m. įstojo į Kauno politechnikos instituto Mechanikos fakulteto Statybos ir kelių statybos mašinų bei įrenginių skyrių. 1966 m. gruodį įgijo inžinieriaus mechaniko kvalifikaciją. 1967 m. pradėjo dirbti Šiaulių remonto gamykloje vyresniuoju meistru, vėliau dirbo gamybos skyriaus viršininko pavaduotoju, cecho viršininku. 1970 m. pradėjo dirbti Šiaulių IV-oje Kelių statybos valdybos vyriausiuoju mechaniku. 1980 m. buvo perkeltas į Kauno I-ąją Tiltų statybos valdybą mechanizacijos reikalų viršininko pavaduotoju. Tada buvo vienas pirmųjų inžinierių-mechanikų paskirtas į tokias aukštas pareigas. Vieni pirmųjų Lietuvoje pradėjo gaminti cinkuotus turėklus, sumontavo ir paleido naują dujinę katilinę. Prasidėjus privatizacijai Kauno TSV-1 tapo AB „Kauno tiltai“. Tada buvo paskirtas mechanizacijos ir komercijos reikalų generalinio direktoriaus pavaduotoju. Apdovanotas „Garbės kelininko“ ženklu (1988).

Šaltiniai:
1.    Veteranų klubo "Kelininkas" almanachas/ Asociacija "Lietuvos keliai". - Vilnius: Asociacija "Lietuvos keliai" [i.e. E. Palšaitis], 2002- kn. : portr. ; 22 cm

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba