icon-sitemap

Ulevičius Pranas

[gimė 1907 10 07 Karalinavos k., Vilkaviškio aps. - 1971 09 22 Vilniuje] - žurnalistas, istorikas. 1928 - 1929 žiemą nelegaliai gabeno kom. literatūrą iš Vokietijos į Lietuvą. 1929 m. įstojo į Liuksemburgo KP. 1930 - 1937 gyveno Argentinoje. Nuo 1932 m. AKP liet. grupės biuro narys, sekretorius. Su kitais redagavo kom. laikraštį „Tiesos žodis“, pažangius periodinius leidinius: laikr. „Rytojus“ ir žrn. „Dabartis“. 1937 - 1938 dalyvavo Ispanijos piliet. kare, 1941 m. Kaune dirbo „Tiesos“ redakcijoje. 1942 - 1944 Raud. Armijos 16 liet. divizijos spaustuvės viršininkas. 1945 m. LTSR Polit. literatūros, 1945 - 1947 Grož. literatūros, 1947 - 1958 Ped. literatūros leidyklų direktorius, 1953 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą. 1958 - 1963 „Lietuviškosios tarybinės enciklopedijos“ ir 1963 - 1968 „Mažosios lietuviškosios tarybinės enciklopedijos“ vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas. Tyrinėjo lietuvių emigracijos į Ameriką iki Antrojo pasaul. karo priežastis, užsienio lietuvių kultūrinę ir politinę veiklą, spaudą, švietimą. Išspausdino atsiminimų (knygoje „Už Ispanijos laisvę“, 1957), apybraižą iš Argentinos lietuvių gyvenimo (knygoje „Toli nuo Tėvynės“, 1957). Bendradarbiavo Lietuvos ir užsienio lietuvių spaudoje.

Šaltiniai:
1.    Tarybų Lietuvos enciklopedija. T. 4: Simno-Žvorūnė. - 1988. - 704 p., [2] žml. lap.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba