icon-sitemap

Vabalas Alfonsas (slap. Gediminas)

[gimė 1909 01 15 Virbalyje (kitais duomenimis - Kurpikų k., Kybartų vls.) Vilkaviškio aps. - 1948 06 26] - teisės daktaras, Lietuvos kariuomenės veikėjas. 1928 06 20 baigė Prienų „Žiburio“ g-ją ir įstojo į LU Teisių fakulteto Teisių skyrių. Nuo 1928 10 26 dirbo Valstybės radiofone radijo diktoriumi. 1934 04 15 baigė VDU Teisių fakultetą, išvyko doktorantūron į Sorbonos universitetą Paryžiuje. 1939 12 11 įgijo teisės mokslų daktaro laipsnį. 1941 06 01 - 22 Juridinės mokyklos mokymo dalies vedėjas. Vokiečių okupacijos metais dirbo Suaugusiųjų instituto Kaune inspektoriumi ir lektoriumi. Dalyvavo pogrindinėje veikloje, organizavo Lietuvos tautos Tarybos Užsienio reikalų skyrių. Antrosios sovietinės okupacijos pradž. 1944 09 - 1945 08 28 LSSR teisingumo komisariato kodifikacijos konsultantas. Persikėlęs į Kauną dirbo Energetikos valdybos amatų mokyklos direktoriumi. Prasidėjus persekiojimui siekiant užverbuoti saugumo agentu 1946 06 išėjo partizanauti. 1946 09 01 paskirtas Tauro apygardos štabo politinės dalies viršininku, kartu buvo šios apygardos vado Antano Baltūsio (slap. Žvejys) pavaduotojas. Redagavo apygardos laikraštį „Laisvės žvalgas“, vadovavo Karo lauko teismui. Paaiškėjus Juozo Markulio (slap. Erelis, MGB agentas Ąžuolas) išdavystei 1947 01 15 - 16 dalyvavo Tauro apygardos štabe skubiai sušauktame Laisvės kovotojų atstovų suvažiavime, kuriame nutarta sukurti naują BDPS, įtrauktas į jos prezidiumą. Dėl nesutarimų su Tauro apygardos vadu A. Baltūsiu legalizacijos ir kt. klausimais 1947 06 12 iš pareigų atleistas su teise išvykti už apygardos teritorijos ribų. 1948 m. žuvo Varanavičiaus sodyboje Armališkių k., Aukštosios Panemunės vls., Kauno aps. 1999 04 09 suteiktas plk. leitenanto laipsnis (po mirties). Apdovanotas Savanorių medaliu (2001, po mirties), LPKTS Pasipriešinimo dalyvio kryžiumi (1994, po mirties).

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Juodsnukis, Vytautas. Suvalkijos partizanų takais /Vytautas Juossnukis. D.2. – Kaunas: Morkūnas ir Ko, 2011. - 551, [1] p.: iliustr., faks., portr., žml.
3.    Pietų Lietuvos partizanų sritis: atlasas: Dainavos ir Tauro apygardos / [parengė Edita Jankauskienė, Dalia Kuodytė, Rūta Trimonienė, Dalius Žygelis. - Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2008. - 210, [2] p.
4.    Visuotinė lietuvių enciklopedija. [T.] 24: Tolj–Veni / [mokslinė redakcinė taryba: pirmininkas - Stasys Vaitekūnas … [et al.]. - Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2013. - 848 p.
5.    A.Vabalas. Prieiga internete http://www.llks.lt/pdf2/Gaidelis%20-%20apie%20Vabala.pdf
6.    Lesys A., Niūniavaitė-Lesienė J. Nebaigtas sakalų skrydis (2016). Prieiga internete http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2016/02/12/atmi_04.html
7.    Laisvės kovų archyvas. Prieiga internete http://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-23-1997.pdf

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba