icon-sitemap

Vaitkevičius Antanas

[gimė 1901 01 11 Kybartų k. Kybartų vls. (Vilkaviškio r.)] - savanoris, ats. viršila. Tarnavo 1919 11 06–1922 10 18. Dalyvavo mūšiuose su bolševikais ties Daugpiliu ir su lenkais ties Augustavu. Buvo lenkų nelaisvėje. 1935 m. gyveno Vilkaviškio mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9624, išduotas 1935 06 25. 2002-09-16 (po mirties) apdovanotas Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9624, išduotas 1935 06 25. Mirė 1937 m., palaidotas Vilkaviškio miesto senosiose kapinėse.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Vilkaviškio krašto 1918-1923 metų Lietuvos kariuomenės savanorių vardynas / Vilkaviškio krašto muziejus. - Vilnius: Petro ofsetas, 2009. - 128 p.
3.    Lietuvos kariuomenės kūrėjai savanoriai (1918–1923). Prieiga internete http://www.versme.lt/sav_v.htm
4.    Samuolienė V. Prieš 80 metų tarnyboje žuvusio policininko antkapinė skulptūra baigia suirti. (2016). Prieiga internete http://suduvis.lt/2016/10/25/pries-80-metu-tarnyboje-zuvusio-policininko-antkapine-skulptura-baigia-suirti/
5.    Samuolienė V. Vilkaviškio gėda (2015). Prieiga internete http://suduvis.lt/2015/10/15/vilkaviskio-geda/

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba