icon-sitemap

Vaitkevičius Stanislovas

[gimė 1900 02 15 Daugėlaičių k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps. - 1996] - Lietuvos kariuomenės karininkas. Dalyvavo nepriklausomybės kovose. Mirė 1996 m., palaidotas Vilkaviškio m. kapinėse.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Vilkaviškio krašto 1918-1923 metų Lietuvos kariuomenės savanorių vardynas/ Vilkaviškio krašto muziejus. - Vilnius: Petro ofsetas, 2009. - 128 p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba