icon-sitemap

Vencius Stasys

[gimė 1892 08 03 Budziškių k., Keturvalakių vls., Vilkaviškio aps. - 1962 04 17 Lenkijoje] - kunigas. Baigė Seinų kunigų seminariją. 1915 07 17 įšventintas kunigu. Vikaravo Punske, iš kur apie 1927 m. lenkų ištremtas. 1928 08 14 stojo į marijonus. Ilgą laiką ėjo Varšuvos lietuvių Kūdikėlio Jėzaus bažnytėlės vicerektoriaus ir rektoriaus pareigas, reiškėsi liet. ir lenkiškose draugijose. Kurį laiką buvo Skorzec marijonų viceviršininkas, naujokų bei mokyklų mokytojas. Paskutiniais metais veikė sielovadoje Zichen, Glucholazy.

Šaltiniai:
1.    Lietuvių enciklopedija. T.33: Valeikienė – Vienne. - 1965. - 543 p.
2.    Sūduvos dvasininkai. D. 3: Trys šimtai Sūduvos dvasininkų. - 2012. - 290, [1] p., įsk. virš.
3.    Vencius Stasys. Prieiga internete http://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?id=1593

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba