icon-sitemap

Zabielavičius Juozas

[gimė 1900 12 06 Virbalyje, Vilkaviškio aps. – 1990] – agronomas, publicistas, visuomenininkas. 1923 metais besimokydamas Dotnuvos žemės ūkio technikume jis dalyvavo Klaipėdos krašto sukilime. Baigęs mokslus jis dirbo Lietūkio agronomu inspektoriumi "Pieno centre", o nuo 1928 m. jaunasis perspektyvus specialistas du metus žinias tobulinosi Kylio pienininkystės institute. 1930 m. viduryje grįžo į Lietuvą ir dirbo Klaipėdos krašto sviesto eksporto laboratorijos vedėju, nuo 1932 m. - dar ir Klaipėdos krašto Gubernatūros vyriausiuoju agronomu referentu žemės ūkio klausimams. Jis rūpinosi ūkininkų reikalais, vadovavo įsteigtai ūkininkų draugijai ir jaunųjų ūkininkų rateliui. Aktyvaus agronomo dėka 1932 m. Kintuose ir Usėnuose pastatytos naujos ir modernios pieno perdirbimo įmonės. 1933 m. gerai užderėjus bulvėms jis rūpinosi jų tikslingu panaudojimu. Jo rūpesčiu Lietūkis supirko 500 tonų bulvių ir barža nuplukdė į Kauno spirito gamyklą. Kad racionaliau būtų panaudota Šilutės krašte gaunama žaliava, netrukus Verdainės gyvenvietėje buvo pastatyta moderni spirito gamykla. Lietuvos žemės ūkio ministerija pagelbėjo įsigyjant naujus įrenginius, finansų ministerija šiam statiniui skyrė 60 tūkstančių litų. J.Zabielavičiui inicijuojant 1935 m. "Lietūkis" Klaipėdos Bomelsvitėje įsteigė akcinę bendrovę "Žuvis". Agronomo pastangomis čia buvo pastatytas pirmas fabrikas perdirbti ir saugoti žuvį naujai pastatytame šaldytuve. Daug naudos krašto žmonėms teikė įsteigtas vartotojų kooperatyvas "Gerovė". Be jo pagalbos ir tarpininkavimo neapsieita ruošiant žvejų regatas Juodkrantėje, Preiloje, Pervalkoje ir Karklėje, o Melnaragės žvejų sueigas - Giruliuose. Jis dalyvavo rengiant žvejų susitikimus įvairiuose Lietuvos pamario žvejų kaimuose.

Draugija veikė iki 1940 metų. Karo metu daugelis narių buvo išblaškyti ir draugija nustojo gyvavusi, po karo jos veikla neatnaujinta. J.Zabielavičius parašė prisiminimus iš Klaipėdos krašto 1930 – 1939 laikotarpio „Laiškai iš praeities“ (išspausdinti 2005), daug straipsnių rašė spaudai. J.Zabielavičiaus nuopelnus Klaipėdos krašto ekonomikos kėlime savo dekretu įvertino Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona, apdovanojęs jį Vytauto Didžiojo ir DLK Gedimino ordinais.

Šaltiniai:
1.    Virbalis mano atsiminimuose. D. 1: . - 2007. - 135, [4] p.
2.    Virbalis mano atsiminimuose. D. 2: . - 2013. - 178, [4] p.
3.    Juozas Zabielavičius: [fotonuotrauka] // Aisčių pasaka. - P. 152.
4.    Stankūnienė, Danutė Svarbus ne tik Virbaliui / Danutė Stankūnienė. – Portr. // Santaka . – 2015, gruod. 10, p. 8.
5.    Laiškai iš praeities: [Juozo Zabielavičiaus prisiminimai apie Klaipėdos krašte mokytojavusius lietuvininkus kunigus ir pieno ūkio kontrolierių rengimą/ parengė] Bernardas Aleknavičius // Klaipėda. - 2005, lapkr. 11, p. 22.
6.    Laiškai iš praeities: [Juozo Zabielavičiaus prisiminimai apie vokiečių okupaciją Klaipėdos krašte / parengė] Bernardas Aleknavičius // Klaipėda. - 2005, rugs. 7, p. 11.
7.    Laiškai iš praeities: [Klaipėdos krašto gubernatūros vyr. agronomo referento Juozo Zabielavičiaus prisiminimai apie ūkinikų mokymus, virimo, kepimo, namų ruošos kursų moterims organizavimą, knygynėlių ir bibliotekėlių steigimą / užrašė] Bernardas Aleknavičius // Klaipėda. - 2005, gruod.22, p. 13.
8.    Laiškai iš praeities: [Juozo Zabielaviačiaus prisiminimai / parengė] Bernardas Aleknavičius // Klaipėda. - 2005, spal. 5, p. 11, lapkr. 16, p. 11, lapkr. 23, p. 11.
9.    Zabielavičius, Juozas Klaipėda 1930-ųjų vasarą / Juozas Zabielavičius. – Iliustr.// Klaipėda. – 2015, saus. 19, p. 11.
10.    Zabielavičius, Juozas Klaipėdos krašto žemės ūkio reikalai / Juozas Zabielavičius // Klaipėda. - 2005, saus. 26, p. 11.
11.    Zabielavičius, Juozas Laiškai iš praeities / Juozas Zabielavičius // Klaipėda. - 2005, birž. 29, p. 11, rugpj. 10, p. 11, rugpj. 17, p. 11, rugs. 28, p. 11.
12.    Laiškai iš praeities: [Juozo Zabielaviačiaus prisiminimai / parengė] Bernardas Aleknavičius // Klaipėda. - 2005, spal. 5, p. 11, lapkr. 16, p. 11, lapkr. 23, p. 11.
13.    Zabielavičius, Juozas Lietuvininkų kvailinimas / Juozas Zabielavičius // Klaipėda. - 2005, geg. 25, p. 10.
14.    Zabielavičius, Juozas Mano draugai ir bičiuliai / Juozas Zabielavičius // Klaipėda. - 2005, bal. 13, p. 11.
15.    Zabielavičius, Juozas Pirmieji susitikimai su žvejais / Juozas Zabielavičius // Klaipėda. - 2005, vas. 2, p. 11.
16.    Zabielavičius, Juozas Pirmoji žvejų regata / Juozas Zabielavičius // Klaipėda. - 2005, bal. 20, p. 11.
17.    Zabielavičius, Juozas Senų laikų žvejų gyvenimo būdas / Juozas Zabielavičius // Klaipėda. - 2005, kovo 2, p. 11.
18.    Zabielavičius, Juozas Vartotojų kooperatyvas "Gerovė" / Juozas Zabielavičius // Klaipėda. - 2005, bal. 28, p. 16.
19.    Zabielavičius, Juozas XX a. pradžios Klaipėdos krašto istorinė apybraiža / Juozas Zabielavičius // Klaipėda. - 2005, saus. 12, p. 11.
20.    Zabielavičius, Juozas "Žuvies" akcinė bendrovė / Juozas Zabielavičius // Klaipėda. - 2005, bal. 6, p. 11.
21.    Zabielavičius, Juozas Žvejai ir pelkininkai / Juozas Zabielavičius // Klaipėda. - 2005, kovo 9, p. 11.
22.    Zabielavičius, Juozas Žvejų kadienybė ir pramogos / Juozas Zabielavičius // Klaipėda. - 2005, geg. 18, p. 11.
23.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
24.    Zabielavičius family. Prieiga internete http://www.jewishvilkaviskis.org/Zabielavicius_Family_.html
25.    Stankūnienė D. Svarbus ne tik Virbaliui (2015). Prieiga internete http://www.santaka.info/?sidx=37718
26.    Apginkime agronomą Juozą Zabielavičių (2005). Prieiga internete http://klaipeda.diena.lt/dienrastis/nuomones/apginkime-agronoma-juoza-zabielaviciu-161208
27.    Bacevičius E. Žvejų susibūrimai turi ilgametes tradicijas (2005). Prieiga internete http://www.silaine.lt/2007-10-09/zvejai-19.htm
28.    Žydų gelbėtojai. Prieiga internete http://genocid.lt/gelbetojai/pages/Z.php

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba