icon-sitemap

Žolynas Jonas

[gimė 1900 04 05 Gižų k. Gižų vls. (Vilkaviškio r.)] - savanoris. Tarnavo 1919 01 10–1920 02 04. 1929 m. gyveno Alvito vls., Dailučių k. Mirė 1963 m., palaidotas Alvito karių kapinėse. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4217, išduotas 1929 11 21.

Šaltiniai:
1.    Vilkaviškio krašto 1918-1923 metų Lietuvos kariuomenės savanorių vardynas / Vilkaviškio krašto muziejus. - Vilnius: Petro ofsetas, 2009. - 128 p.
2.    Lietuvos kariuomenės kūrėjai savanoriai (1918–1923). Prieiga internete http://www.versme.lt/sav_zz.htm

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba