icon-sitemap

Žolynas Konstantinas (Kostas) Kazys

[gimė 1913 08 11 Žvirgždaičių k., Gižų vls., Vilkaviškio aps. - 2004 02 02 Denveryje (Kolorado vlst.)] - teisininkas. Lietuvos kariuomenės karininkas. 1931 08 27 baigė Marijampolės Rygiškių Jono g-ją, studijavo VDU teisių fakulteto Teisių skyriuje. 1938 09 27 baigė Karo mokyklą jaun. leitenanto laipsniu. 1939 06 23 baigė VDU Teisių fakulteto Teisių skyrių, nuo 1939 11 dirbo Vyriausiojo tribunolo teismo kandidatu. Organizuojant VR 1944 m. buvo gen. Plechavičiaus adjutantas. 1944 m. pasitraukė į Austriją, vėliau gyveno Vokietijoje. 1948 m. emigravo į Australiją, dirbo geležinkelių bendrovėje. 1959 m. persikėlė į JAV. Nuo 1973 m. gyveno Ormand Byče, Floridoje, buvo LB Čikagos ir Floridos valdybų narys.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 8: . - 2008. - 423, [1] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba