icon-sitemap

Daubaras Juozas

[gimė 1925 04 10 Boblaukio k., Alvito vls., Vilkaviškio aps. – 2014 04 08] - P. Plechavičiaus armijos karys savanoris. Nelengvi darbai, sodžiaus ramybė ugdė Juozo charakterį, padėjo atrasti tikrąsias žmogiškąsias vertybes. Vaikinas išmoko groti armonika. Jaunimo vakarėliuose skambėjo jo valsai, polkos. J. Daubarui buvo tik šešiolika metų, kai išaušo grėsmingas 1941-ųjų birželio rytas, prasidėjo karas. J. Daubaras norėjo ginti Tėvynę ir 1944 m. tapo Plechavičiaus kariu. Į Plechavičiaus armiją išėjo ir daugiau Boblaukio kaimo jaunuolių. Visam gyvenimui išliko siaubingi vaizdai, draugų žūtys, badas, patirtos kančios. Kartu su frontu Plechavičiaus kariai traukėsi į Vokietiją. Čia jie sutiko ir karo pabaigą. Po sunkių vargų pagaliau įsikūrė pabėgėlių stovykloje.
1949 m. J. Daubaras emigravo į Australiją. Pradžioje sunkiai dirbo cukrašvendrių plantacijose, o vėliau atkaklus ir darbštus emigrantas sukūrė savo verslą. Gyveno Sidnėjuje, įsitraukė į lietuvių bendruomenę. Nostalgija Tėvynei kankino visą gyvenimą. Tik 1975-aisiais, po 31 metų, pirmą kartą jam pavyko atvykti į Lietuvą. Kai Lietuva atgavo nepriklausomybę, J. Daubaras kas keleri metai lankė Tėvynę, o paskutinius 8 metus gyveno Lietuvoje. Apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu, Lietuvos vietinės rinktinės garbės kryžiumi už ginkluoto pasipriešinimo kovą ir už nuopelnus atkuriant nepriklausomą valstybę.

Šaltiniai:
1.    Paškauskienė, Petronėlė. Emigranto širdis plakė Lietuvai: [nekrologas]/ Petronėlė Paškauskienė // 2014, bal. 17, p. 3.
2.    Paškauskienė, Petronėlė. Emigranto širdis plakė Lietuvai: [nekrologas]. 2014. Prieiga internete http://www.santaka.info/index.php?sidx=30801#sthash.Eg40dFgn.dpuf

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba