icon-sitemap

Lavinskas Juozas

[gimė 1897 05 29 Kaupiškių k., Vištyčio vls., Vilkaviškio aps.] – pulkininkas. Mokėsi Vilkaviškio gimnazijoje, I pasaulinio karo metu evakavosi į Rusiją ir 1918 m. Voroneže baigė komercinę mokyklą, grįžęs į Lietuvą 1919 m. sausio 28 d. savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę. 1921 m. baigė Kauno karo mokyklą. 1932 m. baigė Vytauto Didžiojo aukštuosius karininkų kursus, po kurių jam buvo suteiktas majoro laipsnis. 1919 m. dalyvavo kautynėse prie Venciūnų kaimo, nepriklausomybės kovose su bolševikais prie Ukmergės, Kurklių, Leliūnų, Utenos, nepriklausomybės kovose su lenkais. Kautynėse prie Seinų buvo sužeistas. 1935 m. liepos 20 d. paskirtas Priešlėktuvinės apsaugos rinktinės Zenitinės artilerijos kuopos vadu. 1936 m. lapkričio 21 d. suteiktas pulkininko leitenanto laipsnis ir paskirtas Priešlėktuvinės apsaugos rinktinės štabo viršininku ir rinktinės vado pavaduotoju. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likvidavus Lietuvos kariuomenę 1940 m. rugsėjo 2 d. paskirtas Raudonosios Armijos 29 ŠT šaulių divizijos zenitinės artilerijos diviziono, dislokuoto Vilniuje, vadu. 1941 m. išvežtas į Vorkutos lagerius, vėliau perkeltas į Norilską. Sušaudytas 1942 m. birželio 29 d. Norilske (Krasnojarsko kraštas). Apdovanotas Vytauto Didžiojo 4 laipsnio (1936) ir DK Gedimino 4 laipsnio (1929) ordinais, Savanorių (1928) ir Lietuvis nepriklausomybės (1928) medaliais.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. T. 5: . - 2005. - 423, [1] p. (nuotrauka)
2.    Dviejų Vilkaviškio karininkų tragedija / Tomas Sušinskas // 2016, saus. 14, p. 6 (nuotrauka)
3.    Dviejų Vilkaviškio karininkų tragedija. Prieiga internete http://www.santaka.info/?sidx=38151
4.    Karininkas Juozas Lavinskas. Prieiga internete https://pirkis.lt/item/13341006-karininkas-juozas-lavinskas.html
5.    Pulkininkas Lavinskas Juozas. Prieiga internete http://www.vistytis.puslapiai.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=1475:pulkininkas-lavinskas-juozas&catid=1:latest-news
6.    Juozas Lavinskas. Prieiga internete http://www.google.lt
7.    Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės pulkininkas leitenantas Juozas Lavinskas. Prieiga internete http://www.google.lt

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba