icon-sitemap

Mazetis Algimantas

[gimė 1950 02 14 Kybartuose, Vilkaviškio r. – 2012 03 22] – nacionalinis šaškių kompozicijos meistras. Kybartuose A. Mazetis baigė vidurinę mokyklą, studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijoje ir įgijo agronomo specialybę. Keletą metų jis buvo laukininkystės brigadininku, išmėgino statybininko duoną, mokė vaikus žaisti šachmatais, daugiau kaip 20 metų dirbo įvairius darbus Kybartų įmonėse, bet visą gyvenimą A. Mazetis liko ištikimas šaškėms – tai buvo didžioji jo gyvenimo meilė. Jis daug kartų buvo tapęs Lietuvos šaškių kompozicijų sudarymo čempionu, buvo neblogas sprendėjas (akivaizdiniai Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionatai), mėgo ir praktinį žaidimą. 1984 m. jis sukūrė pirmąją šaškių kompoziciją. 1998 m. jam suteiktas Lietuvos respublikos šaškių nacionalinio meistro vardas.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Netekome šaškių sporto meistro: [nekrologas] // 2012, kovo 27, p. 2.
3.    Netekome šaškių sporto meistro. 2012. Prieiga internete http://www.santaka.info/?sidx=23870
4.    In memoriam Algimantas Mazetis. 2012. Prieiga internete http://www.lskms.puslapiai.lt/index_2012.htm
5.    Algimantas Mazetis. Prieiga internete http://planet-ka.2x2forum.com/t484-topic
6.    Мазятис, Альгимантас Альфонсович. Prieiga internete https://ru.wikipedia.org
7.    LŠF forumas. Netektys. Prieiga internete http://www.saske.lt/forumas/viewtopic.php?f=2&t=88&start=15

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba