icon-sitemap

Montvilaitė Marija

[gimė 1931 04 01, Opšrūtų k., Vilkaviškio aps. – 2011 06 25] – liet. spaudos platintoja, nelegalios kunigų seminarijos rėmėja. M. Montvilaitė gyvenimą paskyrė lietuvybės dvasiai stiprinti. Svarbus yra ir kun. Kęstučio Briliaus liudijimas. 1975–1980 m., mokydamasis pogrindinėje kunigų seminarijoje, tam tikrais laikotarpiais jis gyvendavo Vilkaviškio rajone, Opšrūtų kaime, Marijos Montvilaitės sodyboje. Neakivaizdinė seminarija buvo įsteigta slapta, be sovietinės valdžios leidimo, mokytis klierikams, kuriems saugumas sukliudė įstoti į oficialiąją kunigų seminariją. Seminarija, klierikų ir dėstytojų asmenybės buvo įslaptintos. Reikėjo laikytis slaptumo, konspiracijos... Kun. K. Briliui yra tekę kelis pusmečius gyventi Montvilaitės sodyboje, gėrėtis jos dvasingumu, patriotizmu, brandžia katalikybe.

Lietuvos katalikų Bažnyčios kronikos 11-ajame tome kybartietė seselė B. Mališkaitė pasakoja, kaip pirmaisiais „Kronikos" leidimo metais kelios seselės vienuolės važiuodavo į M. Montvilaitės vienkiemį ir nemažu tiražu daugindavo šį ir kitus pogrindinius leidinius. Tą faktą oficialiu raštu patvirtino Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Už pogrindinių leidinių ,,Katalikų bažnyčios kronika", „Aušra", „Rūpintojėlis" dauginimą ir platinimą, pogrindinės kunigų seminarijos rėmimą 2010 m. liepos 6-ąją, minint Valstybės dieną, Prezidentės dekretu Marija Montvilaitė apdovanota Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi.

Šaltiniai:
1.    Nenėnienė, B. Senoje sodyboje – daug atmintinų įvykių ir svarbių susitikimų. Prieiga internete http://www.pilviskiai.lt/publ/13-1-0-606
2.    Marija Montvilaitė. Prieiga internete https://www.geni.com/people/Marija-Montvilait%C4%97/6000000012709821240
3.    Marijos Montvilaitės premijos skyrimo nuostatai. Prieiga internete https://pilviskiai.lm.lt/wp-content/uploads/.../M.Montvilaites_premijos_nuostatai.doc

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba