icon-sitemap

Žemaitis Benediktas (Benius)

[gimė 1936 m. Vilkaviškyje] per Antrąjį pasaulinį karą su tėvais pasitraukė į Vokietiją, 1949 m. šeima emigravo į JAV ir apsigyveno Čikagoje. Studijavo vadybos mokslus Ilinojaus universitete. Juos baigęs ir atitarnavęs savanoriu JAV kariuomenėje, dirbo audito ir vadybos srityse. Nuo 1969 m. įsidarbino Ilinojaus valstijos mokesčių ministerijos Vidaus audito skyriuje, kurio vadybą perėmė 1971 metais. Siekė kvalifikacijos aukštumų, įgijo viešo auditoriaus (CPA) ir vidaus auditoriaus (CIA) profesines designacijas. Aktyviai dalyvavo Pasaulio vidaus audito institute (The IIA). Jame užėmė begalę pareigų, įskaitant Konferencijų komiteto vadovo, Vyriausiosios tarybos ir Profesinių standartų komisijos nario. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, užmezgė ryšius su audito profesionalais Lietuvoje. 1992–1999 m. organizavo ar dalyvavo apmokymo seminaruose lietuvių audito specialistams Anglijoje ir Lietuvoje. Rašė straipsnius savaitraštyje „Apskaita ir kontrolė“.

Padėjo Lietuvos vidaus auditorių asociacijai įstoti į Pasaulio vidaus audito institutą. 1999 m. Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus ir valstybės kontrolieriaus Jono Liaučiaus kviestas padėjo įdiegti Lietuvoje veiklos audito programą, suteikdamas profesinius mokymus Lietuvos valstybės kontrolės personalui 1999–2000 metais. 2004 m. už nuopelnus apdovanotas Lietuvos valstybės kontrolės medaliu.

Šaltiniai:
1.    Lietuvai dovanotų kūrinių parodą papildė Kazimiero Žoromskio paveikslas. Prieiga internete http://eia.libis.lt
2.    Lithuanians in Springfield. 2012. Prieiga internete http://illinoistimes.com/article-10244-lithuanians-in-springfield.html  (nuotrauka)

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba