icon-sitemap

Žebrauskaitė Ona

[gimė 1894 m. Pilviškiuose].  Mokėsi Sankt Peterburge, kur  įgijo mokytojos cenzą ir nuo 1911 m. pradėjo mokytojauti.  Švietimo sistemoje dirbo 49-erius metus iki 1960-ųjų.  Pilviškių progimnazijoje pradėjo dirbti nuo 1933 m.  dėstė rusų kalbą, nors iki karo buvo lituanistė. Be mokytojavimo buvo mokyklos inspektorė, o nuo 1949-ųjų – mokymo dalies vedėja.  1955 m. jai buvo suteiktas LTSR nusipelniusios mokytojos vardas. O. Žebrauskaitė dirbo Lietuvių draugijoje nukentėjusiems dėl karo šelpti, buvo šios organizacijos centro komiteto, kuriam vadovavo Jonas Basanavičius, narė (nuo 1926 m. organizacija pavadinta Lietuvių labdarybės draugija), ją rinko iždininke. Amžino poilsio mokytoja O. Žebrauskaitė atgulė 1972-ųjų liepą Pilviškių kapinėse greta savo sesers pedagogės Magdalenos.

Šaltiniai:
1.    Tumosa, Vincas. Kad mokytoja neliktų už mūsų atminties ribų / Vincas Tumosa. - Iliustr. - Rubrika: Valstybė buvo, yra ir bus // Santaka. - ISSN 1648-1895. - 2017, rugpj. 26, p. 5-6.
2.     Klimka, L. Pirmoji lietuvių Vytauto Didžiojo gimnazija įžengė į antrąjį šimtmetį. 2016. Prieiga internete http://mokslolietuva.lt/2016/02/pirmoji-lietuviu-vytauto-didziojo-gimnazija-izenge-i-antraji-simtmeti/
3.    Lietuvių draugija nukentėjusiems nuo karo šelpti. Prieiga internete http://www.mab.lt/Pirmasis-pasaulinis-karas-draugija/14-Basanavicius.html
4.    Lietuvių draugija nukentėjusiems nuo karo šelpti. Prieiga internete  https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvi%C5%B3_draugija_nukent%C4%97jusiems_d%C4%97l_karo_%C5%A1elpti

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba