icon-sitemap

Vosylius Kazys

[gimė 1895 Senųjų Sausbalių k., Pilviškių vls., Vilkaviškio aps.] – fotografas, menininkas. Prieš I Pasaulinį karą baigė 6 klases Marijampolės gimnazijoje. Persikėlė į Vilnių baigė komercijos mokyklą ir dirbo „Žaibo“ spaustuvėj ir ėjo berniukų moksleivių bendrabučio vedėjo pareigas. 1919 m., užėmus Vilnių bolševikams, pabėgo per frontą į Kauną ir įstojo į Lietuvos kariuomenę savanoriu. 1920 m. buvo krikščionių demokratų sąrašu išrinktas į Steigiamąjį seimą. 1926 m. gavo stipendiją ir įstojo Berlyne į foto – technikos mokyklą, kurią baigė 1929 m. 1930 m. išvyko į P. Ameriką. Brazilijoje 10 metų dirbo švietimo ministerijos meno departamento fotografu. P. Amerikoje. JAV, Europoje yra dalyvavęs fotografijos meno konkursuose ir yra laimėjęs premijų.

Šaltiniai:
1.    Lietuvių enciklopedija. T.34: Vienos kongresas – X spinduliai. - 1966. - 640 p.
2.    Vilkaviškio krašto 1918-1923 metų Lietuvos kariuomenės savanorių vardynas / Vilkaviškio krašto muziejus. - Vilnius : Petro ofsetas, 2009. - 128 p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba