icon-sitemap

Valaitis Jonas (Alvito vls.)

[gimė 1893 08 10 Šilkaičiuose, Alvito vls., Vilkaviškio aps. – 1966 07 31 JAV) – Lietuvos kooperacijos, politinis bei visuomenės veikėjas. 1907 m. baigė Vilkaviškio pradžios mokyklą. Mokėsi staliaus profesijos. Nuo 1908 m. įsitraukė į Lietuvos krikščionių demokratų partijos veiklą ir buvo jos reikalų vedėjas. Pirmojo pasaulinio karo metais buvo pasitraukęs į Rusiją, dalyvavo Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti veikloje. 1919 m. Vilkaviškyje įkūrė „Žiedo“ kooperatyvą ir buvo jos pirmininkas. 1920 m. gegužės 15 d. – 1922 m. lapkričio 13 d. Steigiamojo Seimo atstovas, išrinktas II (Kauno) rinkimų apygardoje. Priklausė Lietuvos ūkininkų sąjungos frakcijai, įėjusiai į Lietuvos krikščionių demokratų partijos bloką. 1923 m. birželio 5 d. – 1926 m. birželio 2 d. Antrojo Seimo atstovas. Nuo 1926 m. grįžo į Vilkaviškį, vadovavo „Žiedo“ kooperatyvui. 1940 m. liepos mėn. suimtas ir iki 1941 m. birželio mėn. kalintas Marijampolės kalėjime. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, vėliau persikėlė į JAV.

Šaltiniai:
1.    Lietuvos Steigiamojo Seimo (1920–1922 metų) narių biografinis žodynas: didysis Lietuvos parlamentarų biografinis žodynas (sud. Aivas Ragauskas, Mindaugas Tamošaitis). – Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. – p. 417–419.
2.    Lietuvos Respublikos Seimų I (1922–1923), II (1923–1926), III (1926–1927), IV (1936–1940) narių biografinis žodynas: didysis Lietuvos parlamentarų biografinis žodynas (sud. Aivas Ragauskas, Mindaugas Tamošaitis). – Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2008. – 848 p.
3.    Valaitis Jonas, Trumpos Steigiamojo Seimo narių biografijos su atvaizdais, Klaipėda, 1924, p. 64.
4.    Valaitis Jonas, Lietuvių enciklopedija, Boston, 1965, t. 32, p. 518.
5.    Valaitis Jonas. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_Valaitis_(1893)
6.    Valaitis Jonas, Prieiga internete http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=7279&p_k=1&p_t=97534
7.    Valaitis Jonas, Prieiga internete http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=4164&p_k=1&p_t=158743

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba