icon-sitemap

Baltrušaitis Rimantas

[gimė 1970 09 03 Kybartuose ] – kunigas, teologijos magistras. 1977-1988 m. mokėsi Kybartų Kristijono Donelaičio vidurinėje mokykloje. 1990 – 1995 m. studijavo Kauno tarpdiacezinėje kunigų seminarijoje ir Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos fakultete. 1995 m. įšventintas kunigu. 1995 – 2000 m. vikaravo Alytuje Marijos Krikščionių pagalbos parapijoje, 2000-2002 – Santaikoje, 2002-2005 m. – Lazdijuose. 2005-2009 m. buvo Kauno kunigų seminarijos parengiamojo kurso vadovas. Nuo 2009 m. – Tabariškių parapijos klebonas ir Lietuvos A. Stulginskio žemės ūkio universiteto kapelionas. 2017 m. paskirtas Aukštosios Panemunės parapijos klebonu bei Aleksoto dekanato vicedekanu. Klebonas R. Baltrušaitis ne tik Dievo tarnas, mišiose nepamirštantis žemdirbio užtarimo, gerų orų ar derliaus paprašyti. Jis vienija visą bendruomenę. Klebonas yra visos eilės švenčių organizatorius. Savo darbais, kalbomis ir kažkokiu tik sau būdingu magnetizmu jis sugeba suburti bendruomenę ne tik maldoms, bet ir darbams bei linksmybėms.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys/ sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    ASU bendruomenę palieka kapelionas Rimantas Baltrušaitis. 2017. Prieiga internete https://asu.lt/asu-bendruomene-palieka-kapelionas-rimantas-baltrusaitis/
3.    Milkova, V. Tikinčiųjų parašai kunigo parapijoje neišsaugojo. 2017. Prieiga internete http://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/tikinciuju-parasai-kunigo-parapijoje-neissaugojo-819522
4.    Milkova, V. Kunigas R.Baltrušaitis: Velykos – laikas peržiūrėti savo tikėjimą. 2016. Prieiga internete http://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/kunigas-r-baltrusaitis-tikejima-mes-kartais-subanaliname-739961
5.    Rimantas Baltrušaitis. 2018. Prieiga internete http://gimtojizeme.lt/RimantasBaltrusaitis.htm

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba