icon-sitemap

Baziliauskas Pranas

[gimė 1895 12 20 Kybartų vls., Šikšnių k, Vilkaviškio aps. – 1973 08 15 Detroite (JAV)] – mokytojas, vargonininkas. Vargonavo ir vadovavo parapijų chorams. 1945 m. pasitraukė į Vokietiją, o 1949 m. į JAV, apsistojo Detroite. Čia dirbo Dievo Apvaizdos parapijos vargonininku ir lituanistinės mokyklos mokytoju. Dalyvavo lietuvių organizacijų veikloje.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys/ sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba