icon-sitemap

Ciprisevičius Juozas

[g. 1958 03 22 Kybartuose, Vilkaviškio r.] – chorvedys ir pedagogas. Mokydamasis Kybartų vidurinėje mokykloje, pas Z. ir L. Galvydžius, R. Pakšį ir D. Šurmaitienę mokėsi ir muzikos. Baigęs vidurinę mokyklą, 1976–1980 m. muziką studijavo Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetuose. Nuo 1980 m. Kalvarijos ir Nemunaičių (Marijampolės r.) vidurinių mokyklų muzikos ir dainavimo mokytojas, vaikų chorų vadovas. Dirbdamas Kalvarijos vidurinėje mokykloje, suorganizavo vaikų ir vyresniųjų klasių moksleivių mišrųjį chorus, pučiamųjų orkestrą ir skudučių ansamblį. Minėtus kolektyvus parengdavo rajoninėms ir zoninėms dainų šventėms, konkursuose laimėdavo prizinių vietų. Vaikų choras dalyvavo 1985 m. ir 1987 m. respublikinėse dainų šventėse, keletą kartų koncertavo Suvalkų krašte. Taip pat vadovavo „Orijos" fabriko, rajono žemės ūkio susivienijimo klubo ir kultūros namų mišriesiems chorams, pučiamųjų orkestrui. Vien 1990 m. Lietuvos tautinei dainų šventei parengė Kalvarijos kultūros namų ir vidurinės mokyklos pučiamųjų orkestrą, vaikų chorą ir kultūros namų mišrųjį chorą.

Vidurinės mokyklos jaunių choras dalyvavo ir 1994 m. I Pasaulio lietuvių dainų šventėje Kaune bei Vilniuje ir 1997 m. Lietuvos moksleivių dainų šventėje Vilniuje. Nuo 1994 m. Kalvarijos vaikų muzikos mokyklos direktorius ir mokytojas metodininkas, vadovauja vaikų chorams ir pučiamųjų orkestrui. Vaikų chorą parengė 1995 m. Suvalkijos krašto dainų šventei Marijampolėje ir 1996 m. III J. Bendoriaus konkursui – festivaliui, 1998 m. II Pasaulio lietuvių dainų šventei Vilniuje. Yra Marijampolės rajono muzikos mokytojų metodikos būrelio pirmininkas, nuo 1983 m. rajono moksleivių dainų švenčių vyr. dirigentas, 1993 m. Suvalkijos krašto dainų šventės organizatorius ir vyr. dirigentas.

Šaltiniai;
1.     Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.     Ar užteks trijų mėnesių Kalvarijos muzikos mokyklos direktoriui susidraugauti su pedagogais? / Laima Grigaitytė // Kalvarijos kraštas. - 2010, lapkr. 13 (Nr. 45), p. 1, 3.
3.     Kaip prieš 80 metų atsirado Kalvarijos pučiamųjų orkestras / Ričardas Mockus // Savaitė. - 2007, birž. 27, p. 6.
4.     Kalvarijos meno mokykla vakar ir šiandien / Agota Žiūkaitė // Suvalkietis. - 2012, saus. 24, p. 4.
5.     Kalvarijos muzikos mokykloje dar ryškus pasidalijimas į priešingas barikadų puses / Laima Grigaitytė // Kalvarijos kraštas. - 2011, Nr. 11 (kovo 18), p. 1-2.
6.     Kalvarijos muzikos mokykloje koncertavo Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro smuikų kvartetas / Juozas Ciprisevičius // Kalvarijos kronika. - 2004, spal. 29, p. 2.
7.     Kalvarijos pučiamųjų orkestras : vakar, šiandien - visada / Laima Grigaitytė // Kalvarijos kraštas. - 2010, vas. 20 (Nr. 7), p. 1, 3, 6.
8.     Liberalų ir centro sąjungos atvirų durų diena Kalvarijoje / Juozas Ciprisevičius // Kalvarijos kronika. - 2006, birž. 9-15 (Nr. 23), p. 7.
9.     Meninio ugdymo realijos ir plėtros perspektyvos : mokslinių straipsnių rinkinys / Vytauto Didžiojo universitetas. Muzikos akademija. - Kaunas, 2012. - 211, [1] p. - ISBN 978-9955-12-764-2
10.    Juozas Ciprisevičius. Prieiga internete https://lt.wikipedia.org/wiki/Juozas_Ciprisevi%C4%8Dius
11.    Juozas Ciprisevičius. Kandidato į savivaldybės tarybos narius anketa. 2002. Prieiga internete http://www.vrk.lt
12.    Juozas Ciprisevičius. Prieiga internete https://www.15min.lt/tema/juozas-ciprisevicius-31020
13.    Folkloro ansamblis ‚Diemedis“. Prieiga internete http://www.kalvarijoskc.lt/megeju-meno-kolektyvai/
14.    Grigaitytė, L. Ar užteks trijų mėnesių Kalvarijos muzikos mokyklos direktoriui susidraugauti su pedagogais? 2010. Prieiga internete http://www.svietimoprofsajunga.lt/naujienos/?npg.88;nid.1735;/

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba