icon-sitemap

Civinskas Kazys

[gimė 1886 03 23 Rimavickų k. (dabar Rimavičių), Gižų vls., Vilkaviškio r. – 1958 16 18] –savanoris kūrėjas, vaistininko padėjėjas. 1894-1896 m. lankė Rimavickų dviklasę pradinę mokyklą. Nuo 1907 m. pradėjo privačiai mokytis ir išlaikė 4 klasių egzaminus Marijampolės gimnazijoje. Išvyko į Rusiją ir Kurske Geizlerio vaistinėje atliko vaistinės mokinio praktiką. 1916 m. Charkovo universitete išlaikė vaistininko padėjėjo egzaminus. 1917 m. išvyko į Krymą ir dirbo Alupkos kurorto vaistinėje. 1918 m. grįžo į Lietuvą ir 1919 m. savanoriu stojo į Lietuvos kariuomenę, dalyvavo organizuojant Centrinį kariuomenės vaistų sandėlį. K. Civinskas turėjo kapitono laipsnį. Demobilizuotas iš kariuomenės 1923 m. Gižuose įsteigė vaistinę ir joje dirbo iki 1944 m. Traukiantis vokiečiams ir vykstant mūšiams vaistinė buvo subombarduota, o K. Civinskas sužeistas. 1945 m. persikė į Kybartus. Čia jam buvo pavesta atkurti sugriautą Kybartų vaistinę.

Vaistinė pradėjo veikti 1945 m. liepos 10 d. 1951 m. jis su šeima pagal buožių sąrašą buvo ištremtas į Krasnojarsko kraštą. 1958 m. K. Civinsko šeima iš tremties paleista, bet pats K. Civinskas šio leidimo nesulaukė, nes 1958 m. birželio 18 d. Apdovanotas Lietuvos savanorio kūrėjo laipsniu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2870, išduotas 1929 m. birželio 26 d.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Kazys Civinskas. Prieiga internete http://lietuvai.lt/wiki/Kazys_Civinskas,_Miko_s%C5%ABnus_(1886)

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba