icon-sitemap

Čečkevičius Justinas

[gimė 1895 04 16 Griebčių k., Kybartų vls, Vilkaviškio aps.- apie 1947 m.] – savanoris kūrėjas. 1901-1903 mokėsi Griebčių pradinėje mokykloje. 1918 m. savanoriu stojo į besikuriančią Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo Nepriklausomybės kovose. Praėjus kovoms grįžo į tėviškę, ūkininkavo, laikė bičių, pasistatė namus, kuriuose veikė Griebčių pradinė mokykla. Per Antrąjį pasaulinį karą, 1944 m. rugpjūčio 26 d., su šeima evakuotas į Vokietiją, o 1945 m. rugpjūčio 4 d. grįžo į Griebčius. Mirė apie 1947 m., buvo palaidotas Alvite, bet vėliau, dukterų kybartiečių valia, perlaidotas Kybartų kapinėse. Apdovanotas Lietuvos savanorio kūrėjo laipsniu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6572, išduotas 1931 03 26.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Lietuvos kariuomenės kūrėjai savanoriai (1918–1923). Prieiga internete http://www.versme.lt/sav_cc.htm

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba