icon-sitemap

Černauskienė Nijolė

[gimė 1962 05 14 Triduonių k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r.] – mokytoja. 1980 m. baigusi Gražiškių vidurinę mokyklą, įstojo į Vilniaus pedagoginį institutą (dabar LEU) studijuoti lietuvių kalbos ir literatūros. Po baigimo buvo paskirta į Kybartus, kur šiuo metu dirba Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijoje. Beveik 20 metų bendradarbiauja su Karaliaučiaus kraštu: kartu su gimnazistais vyksta į Gusevo meno mokyklos tradicinį menų festivalį „Metų laikai“, veda ekskursijas-pamokas Tolminkiemyje, yra su gimnazistais talkininkavusi tvarkant bažnyčios ir klebonijos aplinką, inicijavusi bendrą tarptautinį projektą su Kybartų kultūros centru dėl meno kolektyvų dalyvavimo menų festivalyje Guseve. Už šią veiklą 2014 m. gruodžio 9 d. apdovanota Lietuvos kultūros ministro Padėkos raštu ir atminimo medaliu. Viena iš K. Donelaičio gimnazijos leidinio „Darbai ir metai“ (2007) rengėjų. Keturių „Šviesos“ leidyklos vadovėlių ir mokomųjų priemonių autorė: išleido literatūros vadovėlį ir Mokytojo knygą VII klasei (2009), metodinę priemonę „Lietuvių kalba.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduotys“ (2012), metodinę mokomąją priemonę ‚Rašinys kaip dėlionė. Patarimai ir užduotys 9-12 klasių mokiniams ugdytis komunikacinius gebėjimus“ (2014), metodinę knygą dirbti pagal atnaujintą pagrindinio ugdymo programą: „Literatūra. Kūrybos žingsniai 9-10 klasei“ (2017). Dvylika metų valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino darbų vertintoja, kontrolinių vertinimų komisijos darbo Vilniuje dalyvė, Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos valdybos narė, atsakinga už projektinę veiklą, rajono savivaldybės skiriama kūrybinių darbų vertinimo komisijų pirmininkė, dalyvauja kaip vadovėlių autorė pagrindinio ugdymo programos projekto svarstymo susitikimuose, vertina rajono lietuvių kalbos mokytojų praktinę veiklą metodininko klasifikacijai įgyti., rašo ir publikuoja straipsnius rajoninėje bei respublikinėje spaudoje. 2017 m. vasari 16 d. „Santakos“ laikraščio nominuota „Metų pedagoge“.

Šaltiniai:
1.     Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.     Darbai ir metai: [leidinys gimnazijos 95-mečiui] / Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija. - [Vilkaviškis, 2007. - 106 p.
3.     Lietuvių kalba: pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduotys / Vaida Kainauskienė, Nijolė Černauskienė. - Kaunas, 2012. - 95, [1] p.
4.     Lietuvių kalba: pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduotys / Vaida Kainauskienė, Nijolė Černauskienė. - 1-asis leid., 2014 [m. tiražas]. - Kaunas, 2014. - 95, [1] p.
5.     Lietuvių kalba: pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduotys / Vaida Kainauskienė, Nijolė Černauskienė. - 1-asis leid., 2015 [m. tiražas]. - Kaunas, 2015. - 95, [1] p.
6.     Literatūra: kūrybos žingsniai : užduotys 9-10 klasei / Nijolė Černauskienė. - Kaunas, 2017. - 91, [1] p.
7.     Apskrities gimnazistų sparnai pakelti drąsiam skrydžiui : [pokalbis su Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos direktoriumi, Lietuvos gimnazijų asociacijos tarybos nariu Sauliumi Spangevičiumi / užrašė] Nijolė Černauskienė. // Santaka. - 2008, bal. 15, p. 5.
8.     Literatūra : vadovėlis 7 [klasei] / Nijolė Černauskienė, Vilda Skairienė, Loreta Žvironaitė. - Kaunas, 2009. - 2 kn. - (Šok)
9.     Literatūra: vadovėlis 7 [klasei] / Nijolė Černauskienė, Vilda Skairienė, Loreta Žvironaitė. - 1-asis leid., 2011 [m. tiražas]. - Kaunas, 2011. - 2 kn. - (Šok)
10.    Literatūra: vadovėlis 7 [klasei] / Nijolė Černauskienė, Vilda Skairienė, Loreta Žvironaitė. - 1-asis leid., 2012 [m. tiražas]. - Kaunas, 2012. - 2 kn. - (Šok)
11.    Literatūra: vadovėlis 7 [klasei] / Nijolė Černauskienė, Vilda Skairienė, Loreta Žvironaitė. - 1-asis leid., 2013 [m. tiražas]. - Kaunas, 2013-. - 2 kn. - (Šok)
12.    Literatūra: vadovėlis 7 [klasei] / Nijolė Černauskienė, Vilda Skairienė, Loreta Žvironaitė. - 1-asis leid., 2015 [m. tiražas]. - Kaunas, 2015. - 2 kn. - (Šok)
13.    Literatūra: vadovėlis 7 [klasei] / Nijolė Černauskienė, Vilda Skairienė, Loreta Žvironaitė. - 1-asis leid., 2016 [m. tiražas]. - Kaunas, 2016. - 2 kn. - (Šok)
14.    Literatūra: 7 [klasei] : mokytojo knyga / [Nijolė Černauskienė, Vilda Skairienė, Loreta Žvironaitė]. - Kaunas, 2009. - 2 d. - (Šok)
15.    Rašinys kaip dėlionė: patarimai ir užduotys / Nijolė Černauskienė. - Kaunas, 2014. - 55, [1] p.
16.    Rašinys kaip dėlionė : patarimai ir užduotys / Nijolė Černauskienė. - 1-asis leid., 2015 [m. tiražas]. - Kaunas, 2015. - 55, [1] p.
17.    Ten, sidabro vingy. [T. 1] (2000) : 2000-ojo pavasario poezijos almanachas : artėjančiam Lietuvos įvardinimo istoriniuose rašytiniuose dokumentuose tūkstantmečiui ir Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos veiklos dešimtmečiui skiriama. - 2000. - 319, [1] p. - ISBN 9986-940-02-8
18.    Atsivėrė Žemaitijos literatūrinės ir istorinės paslaptys / Nijolė Černauskienė // Santaka. - 2007, lapkr. 3, p. 6.
19.    Grįžulo ratai; Ieškojimas; Kaltė: [eilėraščiai] / Nijolė Černauskienė // Ten, sidabro vingy. - [T. 1] (2000), p. 60-62.
20.    Į Tolminkiemį mus nuvedė širdis/ Nijolė Černauskienė // Donelaičio žemė. - 2006, kovas/balandis (Nr. 3/4), p. 7.
21.    Jubiliejus skatina imtis iniciatyvos / Nijolė Černauskienė // Santaka. - 2011, gruod. 20, p. 6.
22.    Kybartuose viešėjo jaunimas iš trijų Europos šalių / Ilona Vitkauskaitė // Santaka. - 2011, rugpj. 27, p. 4.
23.    Klaidžiojimai; Ieškojimas; Persikūnijimas: [eilėraščiai] / Nijolė Černauskienė // Ten, sidabro vingy. - [T. 7] (2006), p. 72-73.
24.    Klaidžiojimai : [eilėraštis] / Nijolė Černauskienė // Santaka. - 2007, geg. 24, p. 5.
25.    Laimėjo "Santakos" prizą // Santaka. - 2003, vas. 20, p. 4.
26.    Meninius sugebėjimus skyrė tūkstantmečiui / Nijolė Černauskienė // Santaka. - 2009, bal. 16, p. 4.
27.    Mus jungia protėvių žemė ir bendra praeitis / Nijolė Černauskienė // Santaka. - 2009, kovo 31, p. 6.
28.    Nuodėmės spalva : [eilėraštis] / Nijolė Černauskienė // Santaka. - 2007, geg. 3, p. 6.
29.    Rūpesčių debesys virš Tolminkiemio / Nijolė Černauskienė // Dialogas. - 2010, lapkr. 19, p. 7.
30.    Šokis - džiaugsmas sau ir kitiems / Nijolė Černauskienė // Santaka. - 2003, geg. 31, p.3.
31.    Vėl kartu: [eilėraštis] / Nijolė Černauskienė // Gintaro gimtinė. - 2009, liep. 1-31 (Nr. 1), p. 9.
32.    Nenėnienė, B. Kybartietė parengė pirmuosius savo vadovėlius. 2009. Prieiga internete http://www.santaka.info/?sidx=16133
33.    Grygelaitis, A. Kybartų gimnazijoje renginių maratonas. 2014. Prieiga internete http://kybartai.lt/kybartu-gimnazijoje-renginiu-maratonas/
34.    Trys šimtai ąžuolų Kristijonui Donelaičiui. Prieiga internete http://kristijonasdonelaitis.lt/k-donelaicio-metu-renginiai-108/lt/
35.    Tarptautinės Mokytojų dienos proga – kelionė po muzikos ir garsų pasaulį. 2016. Prieiga internete http://www.regionunaujienos.lt/tarptautines-mokytoju-dienos-proga-kelione-po-muzikos-ir-garsu-pasauli/

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba