icon-sitemap

Dapševičienė Leimantienė Liepinaitytė Vanda

[gimė 1928 07 05 Stolaukio k., Pajevonio vls., Vilkaviškio aps. – 1992 06 20] – mokytoja, poetė. Mokėsi Vilkaviškio „Žiburio“ gimnazijoje. Kai po karo tėvai atsikėlė į Kybartus , mokslus tęsė Kybartų gimnazijoje. Baigusi gimnaziją įstojo į Klaipėdos mokytojų instituto Lietuvių kalbos ir literatūros skyrių. Būdama studentė priklausė jaunųjų rašytojų sąjungai. 1959 m. grįžo į Kybartus ir iki 1975 m. mokytojavo. Buvo tarp tų Kybartų pedagogų, kurie pradėjo tvarkyti Tolminkiemį ir rūpinosi K. Donelaičio vardo įamžinimu. Kūrė eiles, su savo mokiniais pastatė ne vieną spektaklį. Jos mokinys buvo Vladas Buragas, auklėtinis – R. Vilkaitis. Ilgą laiką vadovavo Kybartų dramos rateliui, pastatė ne vieną spektaklį. Vėliau du metus dirbo Telšių 5-oje vidurinėje mokykloje. Ten rašė eiles, vaidino Telšių teatre, vadovavo mokyklos dramos būreliui. Jos mokinė buvo Nijolė Narmontaitė. 1976 m. grįžo vėl į Kybartus ir dirbo vakarinėje suaugusiųjų mokykloje. Vadovavo net 4 rajono agitbrigadoms, pati rašė scenarijus, režisavo.

Daug kartų jos vadovaujamos agitbrigados skynė laurus. Aktyviai dalyvavo sąjūdžio organizuojamuose renginiuose. Kūryba ją lydėjo iki pat mirties. Mirė 1992 m., palaidota Kybartų kapinėse.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba