Dargis Jonas (knygnešys)

[gimė apie 1875, gyveno Slibinų k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps.] – valstietis, knygnešys. Ūkininkavo kartu su broliu Silvestru. Abu buvo slaptos „Sietyno“ draugijos nariai. Bendradarbiavo su Juozu Kancleriu ir kitais. Parūpindavo liet. spaudos Seinų kunigų seminarijos klierikams. 1902 m. daryta krata jų ūkyje. Jonas Dargis buvo areštuotas, bet paleistas už užstatą. 1903 m. pasienio sargybiniai besivydami knygnešius prie jų sodybos surado numestus 5 liet. spaudo ryšulius. Įtarė, kad vienas gabentojų buvo J. Dargis. Byla nutraukta. Jau po spaudos draudimo panaikinimo 1904 05 22 pasienio sargybiniai jo bute vėl rado 1 liet. kalendorių.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864-1904: [žinynas] / Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius. - Vilnius: Diemedis, 2004. - 670, [1] p.
3.    Kybartų krašto knygnešiams. Prieiga internete http://www.spaudos.lt/Knygnesiu_paminklai/knygnesiai/kybartu.html
4.    Asmenvardžių rodyklė. http://www.spaudos.lt/Daraktoriai/Asmenvardziai_katalogo_antras.htm