icon-sitemap

Dominauskas Kazimieras

[gimė 1906 12 03 Virbalyje, Vilkaviškio aps. – 1950 04 28] – kunigas. 1913-1915 Virbalio miesto pradinėje mokykloje, 1919-1925 mokėsi Kybartų „Žiburio“ progimnazijoje, 1925-1933 – Kybartų „Žiburio“ aukštesniojoje komercijos mokykloje. 1933 – 1936 studijavo Vilkaviškio kunigų seminarijoje. 1937-1940 dirbo Virbalio parapijos vikaru. Po karo – tikėjimo misionierius Kolumbijoje, ten ir mirė 1950 m.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba