Nuotrauka iš Kybartų krašto žmonės. – Vilnius, 2017.

Evenšteinas Mozė

[gimė 1905 m. Virbalyje, Vilkaviškio aps.] – žydų rašytojas. 1912-1913 lankė Virbalio triklasę pradinę mokyklą. 1919-1924 mokėsi Kybartų „Žiburio“ progimnazijoje. Nuo 1924 m. mokytojavo. Rašė eilėraščius ir prozą hebrajų, lietuvių ir žydų kalbomis. Išvertė iš lietuvių į hebrajų kalbą L. Giros „Kitados“, Maironio „Mano gimtinė“ ir keliolika dainų; iš lietuvių į žydų kalbą kai kuriuos V. Krėvės kūrinius; išvertė iš hebrajų kalbos į lietuvių kalbą Bialiko „Kūdra“, „Pernykščiai stiebai“, Černiachovskio „Meilės pasiuntiniai“, Manė „Ant Vilniaus kalnų“, Šneuro „Vilnius“ (poema), „Mandolinos garsai“, „Viduramžiai artinas“; išvertė į lietuvių kalbą žydų autorių (Goldšmito, Stokio, Zako, Naiduso ir kitų) kūrinių daugiausia lietuviškąja ir Vilniaus tematika.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.