icon-sitemap

Inkratas Juozapas

[gimė 1894 07 02 Gutkaimio k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps.- 1973 11 23 Kaune] – kunigas. 1901 – 1903 lankė Gražiškių pradinę mokyklą. 1903 – 1909 mokėsi Marijampolės ir Vilkaviškio gimnazijose. 1909 – 1912 studijavo Seinų kunigų seminarijoje. 1915 – 1916 lietuvių pabėgėlių mokykloje Rezeknėje (Latvijoje) dirbo mokytoju. 1916 – 1917 studijavo Petrogrado dvasinėje akademijoje. 1917 04 17 įšventintas kunigu. 1917 – 1918 dirbo pastoracinį darbą tarp pabėgėlių Rezeknėje. 1918 m. grįžo į Lietuvą ir buvo paskirtas Pajevonio parapijos vikaru, 1921 – 1926 – Vilkaviškio parapijos vikaras, 1926-1931 – Sintautų parapijos vikaras, 1931 – 1934 – Slavikų parapijo klebonas. 1934 – 1950 – Šeštokų parapijos klebonas, 1950 – 1964 – Lazdijų parapijos klebonas ir Lazdijų dekanato dekanas. 1964 m. Lazdijų parapijos, 1965 – 1970 – Kauno šv. Antano parapijos, 1970 – 1973 – Kauno Karmelitų parapijos altaristas. Būdamas Šeštokų parapijos klebonu 1941 – 1943 slėpė žydus nuo pražūties vokiečių okupacijos metais. Apdovanotas „Žuvančiųjų gelbėjimo kryžiumi“ už žydų gelbėjimą Antrojo pasaulinio karo metu. Palaidotas Aukštosios Panemunės kapinėse.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Lietuvos dvasininkai – žydų gelbėtojai. 2010. Prieiga internete http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2010/09/24/istving_01.html

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba