icon-sitemap

Jakelaitis Vytautas

[gimė 1927 07 27 Stirniškių k., Paežerių vls., Vilkaviškio aps.] – pedagogas. 1935 – 1939 lankė Kybartų miesto pradinę mokyklą, 1939 – 1944 – Kybartų gimnaziją. 1945 – 1946 neakivaizdžiai mokėsi Kauno mokytojų seminarijoje kartu dirbdamas Varpučių kaimo pradinės mokyklos mokytoju ir vedėju. 1946 – 1949 buvo Kybartų valsčiaus Liaudies švietimo skyriaus vedėjas. 1949 – 1956 buvo Kybartų Švietimo skyriaus metodinio kabineto vedėju. 1951 – 1956 neakivaizdiniu būdu Vilniaus pedagoginiame institute studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. 1957 – 1959 – Kybartų rajono Liaudies švietimo skyriaus vedėjas. 1959 m. dirbo Liaudies švietimo ministerijoje Mokyklų valdybos inspektoriumi iki išėjimo į pensiją. 1992 m. nuėjęs į Muitinės departamentą pasisiūlė kurti Lietuvos muitinės muziejų. Savo nepaprastu pasišventimu ir organizuotumu nulėmė, kad 1994 m. Muitinės muziejus įkurtas ir sėkmingai veikia Vilniuje, Jaruzalės g. 25. Savo atsiminimus apie Kybartus pasiuntė į „Santakos“ redakciją. Daug šios medžiagos ištraukų 2013 m. spausdinta „Santakoje“, o 2015 m. ją visą Pasaulio kybartiečių draugija išleido atskira knygele. 2016 05 20 Muitinės muziejuje surengtas leidinio pristatymas, per kurį Vytautas Jakelaitis už bendradarbiavimą ir pagalbą apdovanotas LR Muitinės departamento Muitinės padėkos ženklu.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba