icon-sitemap

Kairaitis Algirdas

[gimė 1921 03 06 Kybartuose, Vilkaviškio aps. – 1995 12 25 Union Piere, JAV] – visuomenininkas. 1928 - 1932 lankė Kybartų miesto pradinę mokyklą, 1932 – 1940 mokėsi Kybartų gimnazijoje. 1944 m. vasarą pasitraukė į Vokietiją, mokytojavo V. Kudirkos lietuvių gimnazijoje Ingolstadte. 1950 m. persikėlė į JAV, apsigyveno Čikagoje. Nuo 1960 m. buvo Lietuvių bendruomenės Union Piero apylinkės pirmininkas; šioje apylinkėje įkūrė Lietuvių draugiją ir jai vadovavo; prie Michigano ežero įrengė draugijos vasarvietę „Gintaras“.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba