icon-sitemap

Labašauskas Vaidotas

[gimė 1968 03 19 Vilkaviškyje] – kunigas. 1983-1987 mokėsi Kalvarijos maisto pramonės technikume. 1992-1997 mokėsi Kauno kunigų seminarijoje, Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultete (įgijo magistro laipsnį), 2001-2006 Amerikos katalikų universitete Katalikų teologijos fakultete įgijo teologijos magistro laipsnį. 2006-2010 ėjo Keturvalakių parapijos klebono, , Marijampolės pataisos namų kapeliono pareigas. Nuo 2010 m. – Kybartų parapijos klebonas, Kybartų ir Marijampolės pataisos namų kapelionas, Marijampolės Trečiojo universiteto Sveikatingumo ir dvasinio tobulėjimo fakulteto dekanas. V. Labašausko įkvepiantys darbo rezultatai – Kybartų parapijos Eucharistinio Išganytojo bažnyčios remonto ir atnaujinimo darbai, aktyvi bendruomeninė veika.

Šaltiniai:
1.    Kybartų krašto žmonės: biografinis žinynas: Pasaulio kybartiečių draugijos 10-mečio leidinys / sudarė Violeta Mickevičienė, Albinas Vaitkevičius. - Vilnius: Homo liber, 2017. - 207, [1] p.
2.    Nenėnienė, Birutė Dvasininko tarnystė žmonėms visada bus reikalinga / Birutė Nenėnienė // 2007, liep. 31, p. 4.
3.    JAV studijuojantis Vaidotas linki surasti gyvenimo gelmę / Vaidotas Labašauskas // 2003, bal. 19, p. 4.
4.    Kybartų bažnyčia atnaujinama parapijiečių lėšomis / Kristina Vaitkevičienė // 2014, birž. 5, p. 1.
5.    Tikėjimas - tai ne tik ėjimas į bažnyčią : [pokalbis su Kybartų parapijos klebonu Vaidotu Labašausku / užrašė] Kristina Vaitkevičienė // 2013, lapkr. 16, p. 4
6.    Nenėnienė, B. Dvasininko tarnystė žmonėms visada bus reikalinga. 2007. Prieiga internete http://www.santaka.info/index.php?sidx=7117
7.    Purytė, S. Kunigą V.Labašauską lydi baimė netekti mylimų moterų. 2014. Prieiga internete https://gyvbudas.lrytas.lt
8.    Šventadienio mintys. Videoįrašas. 2014. Prieiga internete http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/50115/sventadienio-mintys
9.    Miestas traukia ekskursantus. 2013. Prieiga internete http://kybartai.lt/category/miestas/page/11/

Vilkaviškio r. sav. viešoji biblioteka Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba